Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

 

 


 

docMokinių srautų valdymo planas 2021-2022 m. m.

pdfRaseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatai 

docPriešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. 

docVidaus kontrolės įgyvendinimo Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje tvarkos aprašas

docVidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 

docMokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 

docDarbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

pdfEkstremalios situacijos valdymo planas

pdfUgdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

docPriešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

docRVPPM 2019 m. mokytojų darbo krūvio sandara 

docRVPPM 2018 m. darbo apmokėjimo sistemos aprašas

docParalelių klasių mokinių skirstymo į klases arba klasių sujungimo, jeigu mokinių skaičius neatitinka klasių komplektavimo reikalavimų, tvarkos aprašas

docVaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 

docPamokų paskirstymo tvarkos aprašas

docNuotolinio darbo tvarkos aprašas 2018 metų redakcija

pdfReorganizavimo sąlygų aprašas

docDėl 1-4 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo

docPAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS  MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, TOLESNIO MOKYMOSI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

docĮsakymas dėl mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 2017 m. gruodžio 22 d. Nr. V-24-239

docĮsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248

docĮsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254

docĮsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253

docDarbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

pdfDėl pasirinktų prevencinių programų

docSmurto prevencijos rekomendacijos 2017

docSmurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

docPradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

docNeformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas

pdf5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo tvarkos aprašas

docMokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas

docMokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka

docMokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas

docMokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

docMokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

docPedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

docUgdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

docMokyklos darbo tvarkos taisyklės

docMokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

docVaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

docŠvietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 

docMokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka

docMokinių individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas

docSocialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

docVaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

docMOKINIŲ PAMOKŲ/UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

docMokytojų budėjimo mokykloje nuostatai

docDarbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašas

docMokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

docMokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes

docMokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas

docMokinių pažintinės veiklos organizavimo ir jai skirtų lėšų naudojimo tvarka

docPailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas

docProfesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

docMetodinės tarybos darbo reglamentas

docValgiaraščių vertinimo pažymos

docMokinių maitinimo tvarkos aprašas

docRenginių organizavimo nuostatai

docBibliotekos nuostatai

docBibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 

docNaudojimosi biblioteka taisyklės

docElektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis