Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

dsc 0029Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje sausio 14 dieną vyko etnografinė popietė „Tai bent močiutė“. Ji buvo skirta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 97-erių metų gimtadieniui, sausio 13-ajai – Lietuvos Laisvės gynimo 25-ečiui paminėti, 2015-ųjų, etnografinių metų, projektų ir nuveiktų darbų įgyvendinimui bei 2016 metų močiutės kalendoriaus pristatymui. Į šią popietę rinkosi svečiai ir Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo vaikai su auklėtojomis bei tautiniais rūbais pasipuošę pradinių klasių mokiniai su močiutėmis, seneliais, tėveliais ir mokytojais.

Jau dešimtus metus leidžiamo kalendoriaus ir etnografinės popietės tikslas – skatinti vaikus nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, branginti juos, vertinti jų buvimą šalia bei ugdyti vaikų suvokimą, kokiais įvairiausiais būdais galima puoselėti kultūrinį tautos paveldą.

„Sveiki, mieli sveteliai, atvykę į šį pasibuvimą. Pažvelkime į mūsų senolių praeitį, daugiau sužinokime apie jų gilią išmintį. Įsitaisykite patogiai prie skobnių baltųjų, laužkit pyrago, imkit ragaišio, kurį motutė užmaišė, ir skalsios duonelės pakaštavokit. Senesnius prašom mandrą rodyti, jaunus asloj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus rogėmis išvežiosim“, – tokiais žodžiais prasidėjo etnografinė popietė „Taip bent močiutė“ mūsų mokyklos aktų salėje. Pirmieji šauniai pasirodė 24 mažiausi mūsų popietės dalyviai, atkeliavę iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ su savo auklėtojomis Laisvida Audariene, Daiva Pupštiene, Albina Kunigoniene, Erika Vaitkiene ir Virginija Olechnavičiene. Visi buvo apdalinti 2016 metų močiutės kalendoriais, kuriuose puikavosi ir mažųjų piešinėliai.

Smagusis popietės momentas prasidėjo tada, kai visi susėdome grupėmis pagal mėnesius. Kiekvienai mėnesio grupei teko pasitarti ir pasiruošti namų darbo pristatymui, nes reikėjo pakviesti ir naujuosius grupės narius, į renginį atėjusius svečius, kuriems burtai lėmė prisėsti prie to stalo. Taip pradėjome versti 2016-ųjų metų kalendorių...

Sausis. Nuoširdžiai nuskambėjo mūsų mokyklos 3a klasės mokinių, mokytojų Virginijos Vaitkienės ir Daivos Rapolienės bei močiutės Genovaitės Dimšienės atliekama daina „Tėviškės žiema“. Kartu dainavo ir vėliau visus pasveikino Raseinių švietimo centro metodininkė Saulė Sitavičienė. Klausant dainos, visų žvilgsnis krypo į baltą kaip sniegas močiutės tortą.

Vasaris. „Džiaugės senis po žiemos, kad sulaukė šilumos“, – uždainavo Raseinių Šaltinio progimnazijos 1 d, 2 d, 3 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Meilė Radavičienė. O mūsų mokyklos 1 a klasės mokiniai, pašokę „Oželį“, pradėjo trypti kojomis ir šaukti: „Žyma, žyma, bėk iš kyma“. Betygalos Maironio gimnazijos mokytoja Lina Liutkienė pašmaikštavo, kad žiema dar tegul pabūna, o 1a klasės mokytoja Ona Bielskienė ir močiutė Vida Gricienė mokinukus nuramino pavaišindamos grybukais ir gardžiu pyragu.

Kovas. „Ne aš mušu, verba muša“, – teisinosi 1 d klasės mokiniai ir, pamokyti mokytojos Ramutės Mockuvienės, papasakojo apie verbas ir plakimo jomis prasmę.

Balandis. Šokiu „Mergyt, patrepsėk, klumpių negailėk“ pakvietė 3 b klasės mokiniai ir mane, savo mokytoją, močiutę , dar kartą patrepsėti su „Raskilos“ šokėjomis šokį

„Per Klausučių ulytėlę“. O kaip buvo gera, kai į šventę atėjusios mano sesės Genovaitė ir Dalia, taip pat močiutė, pasveikino mane ir stalą papuošė vaisiais, saldainiais, grybukais bei kitokiais skanėstais.

Gegužė. „Žemė kėlė žolę“ su dūdelėmis pagrojo ir padainavo 3 b klasės mokiniai, jų muzikos mokytoja Daiva Rapolienė. Ariogalos gimnazijos 1 b klasės mokiniai, jų mokytojos Silvija Brazienė, Aldona Norkienė bei močiutė Laimutė Litvinskienė uždainavo „Gera pas močiutę vasarą pabūti“  ir patarė niekada nesiožiuoti, bet geriau linksmai pašokti „Oželį“ bei padovanojo vasaros dovanų: savo rankomis surinktų kviečių varpų puokštelę, duonos kepalą ir gražiai papuoštą medaus indelį.

Birželis. „Išbėgs, išbėgs pelė iš miško“ – sutartinai traukė Raseinių specialiosios mokyklos 4 klasės mokiniai, mokytojai Rima Kazlauskaitė ir Ovidijus Jurgutis, jiems pritarė visi susirinkusieji. Prie šio stalo sėdėjusios „Raskilos“ šokėjos, kurios renginio pradžioje pradžiugino ,,Kepurine“, visus vaišino jau tradiciniu kolektyvo koncertų patiekalu, Editos Pečiulaitienės kepamais žagarėliais. Prieš metus kolektyvo šokėja tapusi Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Pagarauskaitė džiaugėsi jau dešimtį metų leidžiamais kalendoriais, o ypač 2016-ųjų metų močiutės kalendoriumi, kuriam išleisti jos iniciatyva buvo skirta lėšų ir iš etnokultūrinio projekto.

Liepa. „Pjoviau šieną per visą dieną“ – uždainavo mūsų mokyklos 2 a klasės mokiniai, mokytoja Rita Goleckienė bei močiutės Danguolė Narbutienė, Zina Virmauskienė ir senelis Česlovas Virmauskas, o kelios poros pademonstravo, kaip šis šokis šokamas. Malonu, kad kartu linksmai dainavusi, o vėliau aktyviai ir šokusi Raseinių Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja, taip pat močiutė, Regina Petreikienė nuoširdžiai pritarė tokios veiklos prasmingumui.

Rugpjūtis. „Ar nebuvai miške, ar nematei kiškio? Visiems žinomos dainos žodžiais prabilo mūsų mokyklos 2 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Lina Baltrušaitienė. O Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro 4 klasės mokytojos Ingridos Račickienės mokinės Erika su močiutėmis Genovaite Džiugiene ir Genovaite Girdžiuviene bei Orinta su močiute Danute Lukošiene paniūniavo „Lopšinę“, suvaidino pamėgdžiojimą, vaišino grybukais ir pamokė net 3 eilėmis per salę sustojusius popietės dalyvius „grybų raut“.

Rugsėjis. Šiam mėnesiui labai pritiko 4 b klasės mokinių , mokytojos Dalios Kosienės, močiučių Aldonos Urbonavičienės ir Angelinos Brazauskienės gudrumo patikrinimas, nes buvo sakomos ne tik gerai žinomos patarlės ir menamos mįslės iš kalendoriaus, bet ir negirdėtos, pačių močiučių parinktos, dėl kurių teko gerokai pasukti galveles. Už mįslių įminimą visi sulaukė vaišių iš mokytojos krepšelio. Gilių mokyklos-daugiafunkcio centro 1 ir 4 klasės mokinių Oresto ir Oto Augusčių, jų močiučių, mokytojų Gražinos Juozapaitytės ir Editos Kliknienės žaidimas „Klausia žvirblis čiulbuonėlis“ įsuko net du didžiulius žaidėjų ratus. Mes galėjome pasigėrėti močiutės Petronelės Mockuvienės sukurtais minkštais žaisliukais iš siūlų.

Spalis. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojos Raigedos Buzienės 4 a klasės mokinės Kotrynos Piatkutės, jos mamytės ir močiutės daina „Giedu giesmelę“ salėje nepaliko nė vieno abejingo. Dainą „Pas močiutę augau“ skambiai ir energingai atliko bendras močiučių ir mokytojų choras. Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė kultūrologė Laimutė Pečkaitienė į renginį atėjo pasipuošusi gintariniais papuošalais ir atsinešė paslaptingus maišelius iš nepaprastos močiutės skrynelės bei pakvietė visus dalyvauti Dubysos regioninio parko organizuojamose edukacinėse programose.

Lapkritis. Ariogalos gimnazijos mokytojos Benjaminos Eimutienės suburtas „eurovizinių“ močiučių Almos Judeckienės ir Michalinos Klimienės bei jų anūkės būgnininkės pasirodymas, Marijaus Gudžiūno grojimas klarnetu bei 3 b klasės mokinių ansamblio pasirodymas buvo toks turiningas, o pagal kalendoriaus receptą keptas pyragas ir kiti skanėstai tokie gardūs, kad mokytoja net pamiršo savo pažadą – paraginti pažaisti žaidimą „Šiaudų batai“.

Gruodis. Kaip lengvai trypė močiutės kojos, apmautos pačios megztomis šlepetėmis. Šokį „Noriu miego, saldaus miego“ visiems priminė Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 3 b klasės mokinė Evelina Saročkaitė su savo močiute Ona Saročkiene. Vėliau visi ragavo gardų jos sūrį. Dalyves į popietę atvykti paragino mokytoja Silva Vitauskienė.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, pakviesta su visais pasimokyti šokti „Grečinikę“, šoko kaip tikra šokėja ir prisipažino, kad anksčiau yra šokusi aktyviau, ir džiaugėsi patekusi į tokį renginį.

Nuoširdžiausi žodžiai 2016 metų močiutės kalendoriaus rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, UAB „Litspin“ direktoriui Kęstučiui Žilinskui, ūkininkui Jonui Šimkevičiui, verslininkui Edverdui Balsiui, močiutei Bernardai Stonienei, seneliui Antanui Šimkevičiui, taip pat popietės rėmėjams: UAB gėlių salonui „Tėjula“, Sujainių bibliotekininkei Danelijai Laurinavičiūtei ir specialistei kultūrai Ritai Visockienei, D. Pečiulaitienės IĮ „Virimgė“, V. Gailienės valgyklai.

      Nuoširdžiai dėkoju visiems popietės dalyviams, mūsų mokyklos direktoriui Gediminui Diržiui, pavaduotojoms už nuoširdžius žodžius ir pagalbą, Raseinių kultūros centro tautinių šokių kolektyvui „Raskila“ ir jo vadovei Mildai Urniežienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei Dianai Užemeckienei,   padėjusiai organizuoti ir vesti šį renginį, bei kitoms mokytojoms, auklėtojoms, taip gražiai paruošusioms pasirodymams savo mokinius, pakvietusioms šaunias močiutes. Ačiū močiutėms už drąsą ir kūrybiškumą dalyvaujant popietėje. Tegul dovanoti „Tai bent močiutė 2016“ medaliai ir 2016 metų močiutės kalendoriai primena šią popietę ir suteikia džiaugsmo, kad mes, močiutės, savo anūkams esame labai reikalingos.

                                                 

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos

pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Šimkevičienė

Atgal  Set 1/2  Toliau
174.jpg
227.jpg
dsc_0007.jpg
dsc_0029.jpg
dsc_0065.jpg
dsc_0071.jpg
dsc_0074.jpg
dsc_0092.jpg
dsc_0101.jpg
dsc_0110.jpg
dsc_0161.jpg
dsc_0172.jpg
dsc_0181.jpg
dsc_0182.jpg
dsc_0184.jpg
dsc_0186.jpg
dsc_0194.jpg
dsc_0199.jpg
dsc_0208.jpg
dsc_0214.jpg
dsc_0221.jpg
dsc_0227.jpg
dsc_0229.jpg
dsc_0243.jpg
dsc_0248.jpg
dsc_0256.jpg
dsc_0260.jpg
dsc_0269.jpg
dsc_0292.jpg
dsc_0298.jpg
dsc_0302.jpg
dsc_0308.jpg
dsc_0311.jpg
dsc_0315.jpg
dsc_0328.jpg
dsc_0331.jpg
dsc_0347.jpg
dsc_0363.jpg
dsc_0377.jpg
dsc_0380.jpg

 

 

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis