Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (toliau – Projektas). 

Kelerius metus diegiant Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį ir teikiant profesinio orientavimo (karjeros) paslaugas, didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje. Tik nedidelė mokinių dalis galėjo įsivertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą už mokyklos ribų,  t. y. dalyvaudami profesinio veiklinimo vizituose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Profesinis veiklinimas yra viena iš profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų sudedamųjų dalių. Jo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui pasiekti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2014 m. rugsėjo – 2015 m. balandžio mėn. numato finansuoti profesinio veiklinimo organizatorių veiklą. Profesinio veiklinimo organizatoriai jiems priskirtose savivaldybėse organizuos mokinių profesinį veiklinimą: vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su jomis bendradarbiavimo sutartis, pildys įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistais, teiks informaciją, kartu su jais planuos ir organizuos mokinių vizitus ir kt. 

Projekto vykdymo metu bus:

·  parengta Mokinių profesinio veiklinimo metodika, Atmintinė mokiniui, Atmintinė mokytojui/ karjeros specialistui ir Atmintinė darbdaviui/ mentoriui,

·  sukurta profesinio veiklinimo vietų (įmonių, įstaigų, organizacijų) duomenų bazė (ne mažiau kaip 300),

·  suteikta profesinio veiklinimo paslaugų (suorganizuota profesinio veiklinimo informacinių, patyriminių ir intensyvių vizitų) 5-12 klasių mokiniams (ne mažiau kaip 60 000 mokinių),

·  suorganizuotas geriausių profesinio veiklinimo pavyzdžių pristatymo renginys,

·  sukurtas ir transliuojamas geriausių profesinio veiklinimo pavyzdžių pristatymo televizijos laidų ciklas.


Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis