Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

      1 Mokykla – tai gyvenimo kelio pradžia. Čia, mokykloje, įvyksta visos mūsų gyvenimo patirtys: mokomės mokytis, jausti atsakomybę, draugauti, pažinti save ir kitus. Tai gyvas, nerimstantis vaikystės, paauglystės, jaunystės pasaulis, auginantis ir brandinantis žmogų. Todėl dažnai, kai kasdienybėje sunku ir norisi atgaivos, gręžiamės ten, kur kaštonų alėja žalia, gręžiamės į savo praeitį su skaičiais, raidėmis, knygomis, mokytojais, taip pasijusdami tvirčiau, saugiau, juk prisiliečiame prie šviesos, prie tikrumo.

Visi, kuriems miela mokykla, kurie jaučia ilgesį savo vaikystei ir jaunystei, kurie pasiilgo draugų ir senosios mokyklos erdvės, 2019 metų birželio 21 d. rinkosi į mokyklos jubiliejų. Ryte vyko Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, buvo lankomi mirusiųjų mokytojų bei klasės draugų kapai. 15 val. prasidėjo dalyvių registracija, susitikimai su klasės draugais. Šiltų pokalbių, jausmų, emocijų, prisiminimų prisipildė visa mokykla. Kiek buvo džiaugsmo ašarų, apsikabinimų, juoko, prisiminimų... Ir dar tas atpažinimo džiaugsmas: „Žiūrėk, ten mūsų kaštonų alėja!“, „Mano/ mūsų kabinetas!“, „Ak, mūsų mokykla... , „O tu pameni...? Vis skambėjo  „mano“, „mūsų“... Po kaštonais, prie senojo šulinio, prie mokyklos ir mokykloje visi norėjo nusifotografuoti. Susitikimai virto džiaugsmu. Ir taip norėtųsi, kad jie neblėstų, kuo ilgiau gyventų mumyse. Tokią šventumo akimirką supranti, kad visi šios senosios mokyklos mokiniai, mokytojai, dirbę ar dirbantys, mokęsi ar besimokantys, yra sujungti nematomais praeities, dabarties ir ateities saitais.   Buvę mokytojai ir mokiniai bendravo su dabar mokykloje dirbančiais pedagogais, apžiūrėjo edukacines erdves, gražiai, iškilmingai pasipuošusią mokyklą, visad atvirą tiems, kurie susiję su jos istorija, tiems, kurie čia praleido savo gražiausius jaunystės metus. Šventės proga mokyklos NŠ būrelis „Kūrėjai“ išleido jubiliejinį laikraštuką „Jaunasis aras“, kuriame pateikiamos mokinių laiškų, rašytų mokyklai, ištraukos, direktoriaus Gedimino Diržio, direktoriaus pavaduotojų ugdymui Vidos Linkytės bei Eugenijos Pagirėnienės sveikinimai mokyklai bei bendruomenės nariams. Mokyklos kuratorius Jonas Tamošaitis prisimena apie direktoriaus darbą tuometėje Raseinių 1-ojoje vidurinėje mokykloje: „Tarsi lenktynėse su savimi kėliausi maksimalius reikalavimus, nes iš manęs daug ko tikėjosi netoli 100 mokyklos darbuotojų ir apie 1,5 tūkstančio mokinių. Jau tuomet patyriau, kokią viltį teikia žmonėms jaunas vadovas“. Poetiškai prisiminimais apie mokyklą pasidalijo Lolita Reifonaitė, buvusi mokyklos mokinė. „Jaunajame are“ daug vietos skirta įvairių laidų mokinių prisiminimams – o jie jautrūs, kupini nostalgijos praeičiai, mokyklai, buvusiems mokytojams, draugams.

      17 valandą aktų salėje vyko integruota pamoka „Kai susitinka mokinių kartos“. Pamoką vedė Sandra ir Lina, 78 laidos abiturientės, bei Vilija, 57 laidos abiturientė. Integruotos pamokos tikslas: įrodyti, kad šioje mokykloje ugdomi laisvi, kūrybiški, darbštūs, atsakingi mokiniai, savo šalies ir mokyklos patriotai. Pamokos uždaviniai: pakartoti, prisiminti istorijos, geografijos, matematikos žinias, susijusias su mūsų šimtmečio mokykla, pasigėrėti literatūriniais ir meniniais mokinių gebėjimais. Visi atidžiai stebėjo ir aktyviai dalyvavo pamokoje, prisiminė mokyklos istoriją. Mūsų mokykla seniausia iš dabar mieste veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų, įkurta 1919 m. sausio 10 d. Istorijos pamokoje buvo akcentuojami svarbiausi mokyklos gyvenimo momentai, priminta, kad 1950 m. gimnazija pertvarkyta į Raseinių vidurinę mokyklą, 1966 m. mokykla pradėta vadinti Raseinių 1-ąją vidurine mokykla, o nuo 1994 m. – Raseinių „Kalno“ vidurine mokykla. Optimizuojant mokyklų tinklą, 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine ir jai suteiktas iškilaus kraštiečio, politinio kalinio, disidento, vieno iš Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjų Viktoro Petkaus vardas. Tylos minute buvo pagerbti amžinybėn iškeliavę mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokytoja Vilija priminė, kad mūsų mokykla per 100 metų turėjo 24 direktorius. Ilgiausiai mokyklai, netgi 32 metus, vadovauja Gediminas Diržys. Kadangi pamoka buvo integruota, mokytoja Lina visiems padėjo skaičiuoti, kiek dabar mokykloje dirba mokytojų (net 20 dabar dirbančių yra baigę šią mokyklą), kiek mokosi mokinių, kiek yra suolų, kėdžių, laiptų, langų...   Buvusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Irena Bulotienė pasidalijo prisiminimais, skaitė savo kūrybą, skirtą mokyklai. „Nieko nauja – mokykla yra visai ne apie formules ir skaičius, o dailė – ne apie dailę. Mokykla yra apie gyvenimą ir tapimą žmogumi. Apie draugystę ir tikrus dalykus. Apie supainiotą žodį „mokytoja“ su „mama“, kuris, prabėgus daugeliui metų, tampa iki ašarų svarbus“, – tai buvusios mokinės Gitanos Evseičikaitės mintys. Skambėjo mokytojų ir mokinių dainos, visus linksmai nuteikė Dainius, prakalbinęs armoniką, šokio ritmu besisukantys mokiniai, mokytojai... Visi sustoję kartu dainavo dainą „Mūsų dienos kaip šventė“. Ir tą akimirką sustojo laikas, visus – esamus ir buvusius mokyklos mokytojus, mokinius, tėvelius, visą bendruomenę – susiedamas nepertraukiama vienybės gija. Šioje pamokoje tikrai rado vietos amžinosios vertybės, tai buvo meilės mokyklai ir atsakomybės pamoka.

    Pasidžiaugti gražia švente atėjo gausus būrys svečių: Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, mūsų mokyklos kuratorius Jonas Tamošaitis, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Montvydienė, Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romutė Paulauskienė bei mokytoja Birutė Budrienė, muziejininkė Lina Kantautienė, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Egidijus Šubinas. Savivaldybės meras sveikino su iškiliu 100 metų mokyklos jubiliejumi, dėkojo už kryptingą darbą auginant žmogų, statant žinių tvirtovę, už atkaklumą įgyvendinant prasmingus tikslus. Mokyklai gražių, prasmingų metų linkėjo LR Seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėjėja Skaidrutė Žuvelaitienė. Prisiminimais dalijosi senosios kartos atstovai, buvę mokyklos mokiniai Romas Bakutis bei Jonas Valenčius. Zuzana Budaitė-Stunžėnienė, 32 laidos abiturientė, pasidžiaugė gražia mokykla, pasveikino visus, susirinkusius į iškilmingą šventę, paskaitė keletą eilėraščių iš savo poezijos knygos „Pabudę šešėliai“. Mokyklos vadovų vardu sveikintino Šiluvos gimnazijos direktorius Rimas Puidokas, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Bružas bei Betygalos Maironio gimnazijos direktorė Darė Zurlienė. Vėliau visi buvo pakviesti į arbatvakarį. Dėkojame visiems, dalyvavusiems ir padėjusiems surengti šventę: Raseinių rajono savivaldybei ir socialiniams partneriams už finansinę paramą, buvusiems ir dabartiniams mokiniams, kurie puošė, gražino mokyklos erdves, mokinių tėvų komiteto atstovams už jubiliejinį tortą, visiems, susirinkusiems iš įvairių kampelių, pasidalinusiems prisiminimais.

     Taip gražiai, jaukiai, iškilmingai buvo paminėtas mokyklos 100 metų jubiliejus. Praėjo dar viena mokyklos diena, sušildyta Jūsų, visų mūsų mokinių ir mokytojų širdžių šviesa. Tikra tiesa – „Mūsų dienos kaip šventė“. Tad džiaukimės susitikimais, prisiminimais ir dalinkimės gerumu! O mokykla – senoji, gražioji – lauks mokinių ir mokytojų, tėvelių ir visų, kuriems Ji – šviesa ir prasminga gyvenimo dalis.

 

                           56 laidos abiturientė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Mockevičienė

 Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis